مگنت شتاب افزا

 

دستگاه پیشرفته و کوچک الکترونیکی است که با کیفیتی برتر و قیمتی مناسب جایگزین دائمی پلاتین و فیوز دلکو برای انواع خودروهای پلاتینی دوگانه سوز و بنزین سوز می باشد.

 

این دستگاه با سیستم برق انواع خودرو سازگار است و معایب جزئی سیستم برق خودرو بر روی آن تاثیر نمی گذارد.

شماره ثبت اختراع: 24390      سال: 1370